موضوعات پایان نامه مدیریت چگونه انتخاب میشوند ؟

نکات مورد بررسی برای انجام پایان نامه ها در قالب انتخاب موضوع باید در سایت های مختلف ثبت بشود . انتخاب موضوع به دلیل اینکه می تواند پروسه تکراری بودن را برایش لحاظ کنیم حتما باید از سایت های معتبر مثل ؛ ایران داک که موضوعات درآنجا ثبت میشوند و عدم تکرار می دهد باید به اطلاعش رسانده بشود . صرفا انتخاب متغیر های مختلف در سایت های گوناگون و ارتباط بدون معنی آنها بدون اینکه اساس تئوری آنها را در نظر بگیریم و مبانی نظری آنها را دانسته باشیم ، بدون اینکه ببینیم در دنیای واقعی آیا ارتباطی بین آنها وجود دارد یا نه ؟
واقعیت و نوآوری های بسیاری صورت بگیرد . تخصصی بودن موضوع پایان نامه برای گرایش مربوطه مسئله مهمی می تواند باشد . در این زمینه مشاوره تخصصی برای درک ابعاد مختلف موضوع و قابلیت انجام آن و پیشینه ای که تا حالا وجود داشته با استاد مشاور و راهنما در دانشگاه های مختلف مدت معین بیشتر بشود که دانشجو در ترم های اضافه بیفتد و هزینه های گزافی را بدهد و شاید هم حتی نتواند تا آخر تحصیلش دفاع بکند . بنابراین باید چندین نکته را برای موضوع پایان نامه مدیریت در نظر گرفت در رشته ای مثل مدیریت بازرگانی خب طبیعتا داخلی یا بین المللی دنبال چالش ها و دغدغه ها و نگرانی ها و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بگردیم و موضوعات خوبی را ارائه بدهیم . طبیعتا خود مدیران سازمانی هم در شرکت های مختلف برای رشته ای مثل مدیریت بازرگانی ، اجرایی ، مالی و گرایش های دیگر مدیریت دنبال حل کردن مشکلات هستند و بنابراین از پایان نامه های دانشجویی بسیار استقبال می کنند . حتما حتما کاربردی بودن نتایج پایان نامه را درنظربگیریم . موضوعاتی که ارائه می دهیم چنانچه در فرآیندهای اجرایی با مشکل خاصی مواجه میشود ؛

موضوعات پایان نامه مدیریت چگونه انتخاب میشوند ؟

چگونه فرم پروپوزال دانشگاه را تکمیل کنیم ؟

فرم طرح های پروپوزال دانشگاه های مختلف و نمونه فرم های طرح تحقیق یک ساختار ویژهای دارند که از بیان مسئله شروع می شوند و در ادامه با طراحی تحقیق و اهمیت و ضرورت و فرضیه و سوالات و اهداف و روش تحقیق و جنبه نوآوری می توانند ادامه پیدا کنند . باید دقت کنیم که پیشینه تحقیقی که می نویسیم تمامی پیشینه های جدید و قدیم مطالعه را تا حداقل ۵ سال پیش در زمینه ی تحقیقات فارسی و انگلیسی در بربگیرد . هرچه تحقیقاتی که سرچ میکنیم و جستجو میکنیم جدیدتر باشند و آنها را استخراج کنیم و در فرم پروپوزال بیاوریم این نشان دهنده این است که آگاه هستیم که در زمینه ی موضوع انتخابی چه تحقیقاتی تا کنون انجام شده ؟ و چه محققانی چه جنبه هایی از موضوع را کار کردند ؟ و چه پیشنهاد هایی برای مطالعات آینده دارند ؟
در زمینه گردآوری داده ها و اطلاعات لازم باید ابزارها کاملا مشخص بشود ، اگر پرسشنامه ی استاندارد داریم اسمش را بنویسیم ، روایی پایایی که قبلا برای آن گرفته شده ، پایایی به چه روشی ، آیا از آلفاکرونباخ استفاده شده و آن را چند گزارش کردند ؟ روایی اش توسط چه کسانی تایید شده است ؟ اگر پرسشنامه محقق ساخته داریم حتماح تما مبنای طراحی پرسشنامه و الگوهایی که مورد استفاده قرار گرفتند بیاید ، روایی پایایی اش باید در جداول گوناگون برای این تحقیق گزارش بشود .
برای تحلیل داده ها حتما از آزمون های معاصر استفاده بشود با توجه به نرمال بودن یا نبودن داده ها و در این زمینه حتما با یک آنالیزور خوب مشورت بشود . در مورد پروپوزال دیگر ارائه یافته و نتایج تحقیق فعلا نداریم و باید کار انجام بگیرد ، به همین منظور باید محدوده موضوع تعیین بشود ، بیان روشنی ازفرضیه ، سوال و اهداف داشته باشیم . به طور کلی تبیین و تعریف مسئله و جستجو برای یافتن پاسخی برای سوالات آن از جمله کارهایی هست که بسیار بسیار مهم است . نمونه گیری باید با روشهای مناسب انجام بگیرد ، جامعه ای که محقق برای مطالعه انتخاب کرده با توجه به نوع موضوع باید حتما به نظر استاد راهنما برسد و استاد راهنما آن را تایید کند . حتما باید تعداد نمونه ای انتخاب بشود که از فرمول های مناسب مثل جدول کرجسی مورگان یا فرمول کوکران این تعداد انتخاب بشود و پرکردن پرسشنامه ها یا انجام مصاحبه در روشهای پیمایشی باید با دقت تمام انجام بگیرد . هماهنگی در این کار بسیار مهم است و در بعضی مواقع دیده شده که دانشجو از پس کار بر نمی اید یا هماهنگی های لازم انجام نمیشود ، در این زمینه استاد راهنما میتواند کمک های بسیاری بکند و دامنه بررسی های خودش را یک مقدار توسعه بدهد دانشجو و نسبت به انتخاب شیوه ی نمونه گیری دقیق و درست با استاد راهنما در زمینه کیفی یا کمی و گزینه های مختلفی که دارد تحقیق های خوبی انجام بدهد تا بتواند روش درستی را انتخاب بکند . برای مشاوره انجام پایان نامه ، پروپوزال به طورکلی کارگاه های پروپوزال نویسی درفاصله های زمانی مختلف برگزار می شود که در این زمینه می توانیم کارهایی که برای افراد مختلف دشوار است در این کارگاه یاد بگیرد ، تجربه کند ، با پروپوزال های مختلف در رشته های مختلف آشنا بشود ، اینکه کدام بخش ها را چطور پر می کنند ؟ و تجربه لازم را کسب کند . بسیاری از دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت برای انجام پروپوزال و پایان نامه نیاز به جمع آوری و پردازش بسیاری از اطلاعات در مورد پیشینه موضوع خواهند داشت و در این زمینه باید برنامه ریزی های دقیقی را برای فعالیت ها تا زمان نگارش انجام بدهند که بتوانند بر آن اساس وقت دفاع بگیرند و در دفاع هم در پاسخگویی به داوران و سوالات موفق عمل کنند . اینکه چه فعالیت هایی را در حوزه موضوع و انجام پروپوزال در رشته ای مثل مدیریت باید انجام بدهیم ، همگی قدم به قدم توسط استاد راهنما تعیین میشود و در دانشگاههای مختلف مثل دانشگاه تهران ، تبریز ، اصفهان ، مشهد این می تواند کاربرد داشته باشد . البته همیشه در پروپوزال ها محدودیت های تحقیقی هم قید میشود که نقشی بر روی مطالعه خواهند داشت و این محدودیت ها اعم از محدودیت های مالی ، زمانی و موضوعی و متغیری در بعضی مواقع میتواند خیلی بزرگتر و پیچیده تر باشند ولی انجام روش های تحقیقاتی گوناگون با الگوهای جدید مطالعاتی که وجود دارد میتواند به دانشجو کمک کند که این محدودیت ها را کم کند و بر بعضی از آنها غلبه کند .

چگونه فرم پروپوزال دانشگاه را تکمیل کنیم ؟

بهترین پایان نامه کدام است ؟

در این بخش باید خود دانشجو یا آن محقق ببیند دنبال چه­ چیزی هست ؟ برای انتخاب موضوع باید مدل­ ها را بررسی کند ، نظریه­ های مختلف بررسی بشود ، خیلی از پژوهش­ های داخلی و خارجی باید از زیر نظر آن دانشجو بگذرد ؛ تا بتواند موضوع خوبی انتخاب بکند . جامعه آماریش را خوب انتخاب بکند . در واقع جامعه آماری صرفا پاسخ­ دهندگان به پرسش­نامه نخواهند بود باید ببیند آیا موضوع به دغدغه آن جامعه آماری و نمونه آماری هست ؟ چیزی که در این­جا اتفاق می­ افتد این است که استاد راهنما در این زمینه نقش محوری دارد ، نمونه­ گیری خیلی با اهمیت است ، ازانواع مختلف روش­ های نمونه­ گیری ، جدول کرجیس و مورگان ، فرمول کوکران ، جی پاور ، روش­ های دیگر می­ تواند استفاده بکند ، روش­ هایی که در بسیاری از کتاب­ های با کیفیت آمده ، از روش­ های معقولی که بتواند حجم نمونه خودش را پیدا کند تا بتواند ابزار را در بین آن­ها توزیع بکند و پرسش­نامه را توزیع بکند و جمع­ آوری بکند . روایی پایایی را خواهد داشت که باید بتواند از نظر کارشناسان که معمولا استاد راهنما و مشاور هست روایی­ اش را برای پرسش­نامه بگیرد ، برای پایایی­ اش هم می­ تواند از آلفا کرونباخ ، روش­ های دیگر دونیم شدن ، استفاده بکند تا بتواند پرسش­نامه پایا را داشته باشد . در مورد روش تجزیه و تحلیل هم باید دقت لازم را داشته باشد . حتما حتما باید دانشجو ها با یک آنالیزور مشورت کنند ، با یک آماریست مشورت داشته باشند ، تا بتوانند آزمون­ های مناسبی را در پایان کار برای انجام پایان­ نامه در رشته­ های مدیریت ، روان­شناسی ، سایر رشته­ ها مثل حسابداری یا مدیریت بیمه ، دولتی ، مدیریت استراتژیک ، تکنولوژی ، جهانگردی ، کارآفرینی ، مدیریت ورزشی ، بازاریابی ، آموزشی ، همه و همه داشته باشند . فقط در یک چنین موردی می­ توانند مقالات معتبر بدهند . و نوشتن پروپوزال آن بسیار با اهمیت هست ، نوشتن مرور ادبیات خیلی اهمیت دارد . و یک چیز خیلی مهم نتیجه­ گیری هست . نتیجه­ گیری حتما باید با نظر استاد راهنما باشد ، این چه نتیجه ­ای بالاخره از انجام آن کار گرفته می­شود ؟ در این زمینه می­ تواند نتیجه­ گیری مطالعات دیگر را ببیند و از آن­ها استفاده کند تا بتواند نتیجه­ گیری موفق داشته باشد . همه­ ی فارغ­ التحصیلان می­ دانند که وقتی پایان­ نامه اجرا شد می­ فهمند چقدر پایان­ نامه راحت بوده ، قبل ازآن سختی­ های زیادی می­ کشند همیشه از سختی­ ها ، دغدغه­ ها ، چالش­ های پایان­ نامه ناله می­ کنند ولی وقتی تمام شد دلشان برای پایان­نامه تنگ می­ شود . باید قوی باشند ، حجم مطالب علمی خیلی زیاد است ، دانشجو باید زمان بیش­تری را صرف کند ، کاری که فردا می­ خواهد انجام دهد همین امروز انجام بدهد . و کشف کند که در پایان­ نامه­ اش چه­ خبر است ؟ می­ تواند در این زمینه از افراد متخصص ، از افراد کار بلد استفاده کند ، از مشاوران استفاده کند، موسسات معتبری هستند ، از سایت­ های مختلف ، مثل : سایت آسان داک دات کام استفاده کند ، تا بتواند مطالب خوبی بگیرد . نه فقط برای نوشتن و نگارشش ، می­ تواند از کلیه مراحل اش آگاه بشود ، فقط در این زمینه هست که ، در این­ صورت هست که دانشجو می ­تواند یک کار با کیفیت ارائه بدهد . این­که در دانشگاه­ های سراسری ، دانشگاه­ های دولتی ، دانشگاه­ های آزاد چه­ خبر است ؟ کار با کیفیت انجام می­ دهند یا نه ؟ نمی­ تواند ملاکی خوب برای این افراد باشد . ویژگی­ های نوشتن را باید درک کند برای پروژه­ های تحقیقاتی ، بداند که کار عملی و کار تحقیقاتی وقت زیادی را طلب می­ کند و کاملا با تئوری­ های مدیریتی در سازمان­های مختلف ، نظریه­ های مختلف فرق می­ کند . از انواع خدماتی که دانشگاه به او می­ دهد در جهت بهبود کیفیت کار انجام پایان­ نامه استفاده کند . به هر قیمتی شده کارخوب انجام بدهد . در رشته معماری ، در رشته حسابداری ، همه و همه باید کارهای خوب انجام بدهند . گرایش­ های مختلفی هست که باید دانشجو مثلا در مدیریت دولتی ، در تشکیلات و روش­ها ، در بازاریابی و صادرات ، در تولید و عملیات پیشرفته ، منابع اطلاعاتی باید مراحل انجام کار تحقیقاتی را بشناسد . بعدها در تجارت و بیزینس و در زمینه­ های دیگر به­ دردش می­ خورد . می­ تواند اهداف سازمان را جلو ببرد . می­ تواند مدیریت اثر بخش داشته باشد . کارشناسی کند ، آماده پاسخ­گویی به هرموضوعی باشد . از اساتید مطرح کمک بگیرد . همیشه کنترل کیفیت را داشته باشد تا بعد ها بتواند در نگهداری پست­ های مختلف موفق باشد .

بهترین پایان نامه کدام است ؟

نوشتن پروپوزال و پایان نامه برای افراد با شرایط خاص

نوشتن پروپوزال و پایان نامه برای افراد با شرایط خاص

نوشتن پروپوزال و پایان نامه برای افراد با شرایط خاص و کم بضاعت : این مرکز تا جایی که توانسته است سعی کرده که در شرایط خاص مشاوره هایی رایگان یا با شرایط مناسب تر برای افرادی که توانایی های مالی کمتری دارند ارائه دهد تا از این طریق در راه ادامه تحصیل و کسب دانش برای همه قدمی برداشته باشد و همچنین اقدامی خداپسندانه انجام دهد .

استخراج مقاله از پایان نامه برای ژورنال های معتبر داخلی و خارجی : موسسه ایستگاه دانشجو با در نظر گرفتن این مطلب که بدون مقاله خوب نوشتن پایان نامه ناقص می باشد، همیشه از پایان نامه هایی که کار مشاوره آنها را در دست دارد مقاله های علمی پژوهشی داخلی و مقالاتی در ژورنال های مطرح آی اس آی (ISI) و آی اس سی (ISC) استخراج می کند تا نمره این دانشجویان از ۲۰ محاسبه شده و تا حد ممکن بهترین نمره را بگیرند. قابل توجه اینکه از بین پایان نامه هایی که در این مرکز کار شده اند میانگین نمره بالای ۱۹ تا به امروز گرفته شده است .

مرکز نمونه کشوری مشاوره پایان نامه از نظر دانشجویان

مرکز نمونه کشوری مشاوره پایان نامه از نظر دانشجویان

مرکز علمی ایستگاه دانشجو با جمع آوری فارغ التحصیلان دکتری و اساتید دانشگاه انجام پروپوزال و پایان نامه را در رشته های مدیریت، حسابداری، روانشناسی، علوم تربیتی، تربیت بدنی، حقوق، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، معماری، صنایع، فناوری اطلاعات، کشاورزی، کارآفرینی و سایر رشته ها را به بهترین کیفیت ممکن بر عهده می گیرد و ارتباطات قوی با دانشجویان در حین انجام کار خواهد داشت. این مرکز تنها مرکز مشاوره پایان نامه است که آموزش مراحل نوشتن پروپوزال و پایان نامه را هم به دانشجویان ارائه می دهد .

تنها مرکز نمونه کشوری مشاوره پایان نامه از نظر دانشجویان : موسسه ایستگاه دانشجو توانسته است با نظرسنجی های مختلف از دانشجویانی که کار خود را در این مرکز انجام دادند و همچنین کسانی که در این مرکز آموزش دیده اند و خودشان کار را انجام دادند و همچنین بهره گیری از نظرات سایر دانشجویان، عیار کار خود را مشخص کرده و برای ۵ سال متوالی به عنوان موسسه با کیفیت عالی شناخته شده و به عنوان موسسه نمونه کشوری در نزد دانشگاهیان به شهرت برسد و این موفقیت را مدیون کار و تلاش بی وقفه اساتید خود می باشد .

چگونگی نوشتن یک پایان نامه خوب

چگونگی نوشتن یک پایان نامه خوب

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای انجام پروپوزال و پایان نامه و در مراحل مختلف آن با دغدغه ها و چالش های بسیاری مواجه هستند . انتخاب موضوع پایان نامه اولین این چالش ها می باشد . اینکه موضوع جدید و به روز بوده و در عین حال قابل مطالعه و کار کردن به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باشد، مسئله ای است که کاملا باید بررسی شود. نوشتن پروپوزال خوب مرحله بعدی است . حجم کم پروپوزال نشان از سادگی آن ندارد و بدین معنی نیست که پروپوزال کم اهمیت می باشد، برعکس اگر دانشجو پروپوزال خوب بنویسد الگوی کار کاملا مشخص شده و اگر اشکالی در مراحل انجام بوده و یا کار نشونی باشد در همان اول کار مشخص می گردد. ابزار کار و تهیه آن و روش کار و آنالیز داده ها مراحل عملی است که برای نوشتن پایان نامه مورد نیاز است. همه این مراحل باید به درستی و گام به گام با مشاوره استاد راهنما و مشاور انجام شود تا بتوان پایان نامه خوب و قابل قبول را به سرانجام رساند .

نوشتن پایان نامه مدیریت را به ما بسپارید !

نوشتن پایان نامه مدیریت را به ما بسپارید !

مهم ترین مرحله تحصیلات تکمیلی یعنی انجام پروپوزال و پایان نامه در رشته هایی مثل مدیریت رنگ و بوی خاصی دارد . نوع روش تحقیق در رشته های مدیریت و زیر رشته های آن مانند مدیریت بازرگانی، تحول، منابع انسانی و مدیریت بازرگانی و مدیریت توریسم و ابزارهایی که در رشته مدیریت و برای انجام پایان نامه استفاده می شود کمی این رشته را متمایز می کند. دانشجویان رشته مدیریت در تمام دانشگاه های ایران همیشه به دنبال انتخاب موضوع پایان نامه جدید بوده و سعی می کنند بهترین نمره را از پایان نامه دریافت کنند. تنوع رشته های برای پایان نامه مدیریت زیاد بوده و بسیاری از گرایش ها در موضوع پایان نامه می توانند موضوعات نزدیک به هم انتخاب کنند .